Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Tet/Lunar/Vietnamese New Year's Eve 2015 (Đêm Giao Thừa 2015): Ngày 18 Tháng 2 (February 18, 2015)

First Day of Tet/Lunar/Vietnamese New Year's 2015 (ĐTết Nguyên Đán 2015): Ngày 19 Tháng 2 (February 19, 2015)

Kitchen's God Day (Đêm Đưa Ông Táo Về Trời 2015): Ngày 192 Tháng 2 (February 12, 2015)

Thời tiết: Trời mưa đá hay mưa hôm nay và chiều nay với nhiệt độ cao nhất 46F/8C & đêm nay với gió lạnh Nam 9 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 30F/-1C

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click drop down button (Bấm Nút) Playlist to select (Chọn) Video Clips


Thông Báo27 January 2015

Toàn thể nhà trường và văn phòng của FCPS sẽ đóng cửa hôm nay‏

Posted by admin

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tất cả các trường công và văn phòng hệ trường công Quận Fairfax sẽ đóng cửa hôm nay. Những sinh hoạt ở trường và trên cơ sở nhà trường sau đây sẽ bị hủy bỏ:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các chương trình sau giờ học bậc trung cấp
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS

Các trung tâm giữ trẻ ở tuổi đi học (School Age Child Care (SACC)) đều đóng cửa.
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Thông Báo26 January 2015

Những sinh hoạt của FCPS vào buổi chiều và tối hôm nay đều bị hủy bỏ‏ Thứ Hai Ngày 26 tháng 1 năm 2015

Posted by admin
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường công hay trên khuôn viên trường của Quận Fairfax vào buổi chiều và tối ngày hôm nay đều bị hủy bỏ, gồm những chương trình sau:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các chương trình sau giờ học bậc trung cấp
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Video Clips25 January 2015

Chương Trình 1184 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Posted by admin
Các Anh Chi,

Đây là chương trình lấn thứ1184 do THVN-HTĐ thực hiện sau cuộc đàm thoại giữa chị Bạch Mai và Bích Phượng về ngày Tết Nguyên Đán là phóng sự buổi ra mắt tân ban chấp hành Cộng Động vùng HTĐ Maryland và Virginia vào ngày 16/1/2015 tại nhà hàng Thần Tài FallsChurch Virginia.

1. Tin Tức : http://youtu.be/tdc-ikfeG2A

2. Phóng Sự : http://youtu.be/JgNqekIKcIE


Phúc THVN-HTĐ
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen