Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Easter Sunday 2015 (Lễ Phục Sinh2015): Ngày 5 Tháng 4 (April 4, 2015)

Cherry Blossom Festival 2015 (Lễ Hội Hoa Anh Đào 2015): Ngày 20 Tháng 3 - Ngày 12 Tháng 4 (March 20 - April 12, 2015)

Cherry Blossom Peak Bloom Dates 2015 (Ngày Hoa Anh Đào Nở 2015): Ngày 11 Tháng 4 - Ngày 14 Tháng 4 (April 11 - April 14, 2015)

Thời tiết: Trời mây hay âm u hay mưa hôm nay & chiều nay với nhiệt độ cao nhất 74F/23C và nhiều đêm nay với gió lạnh Bắc 3 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 40F/5C

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click drop down button (Bấm Nút) Playlist to select (Chọn) Video Clips

Miss Asia Pacific press conference 2015

Hình Ảnh26 March 2015

Dạ Tiệc Mừng Xuân Ất Mùi 2015 Của Hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Posted by admin
You are invited to view Nhat Hung's photo album: DẠ TIỆC DẠ VŨ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 "HỘI THÂN HỮU QUẢNG ĐÀ"

DẠ TIỆC DẠ VŨ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 "HỘI THÂN HỮU QUẢNG ĐÀ"
Mar 21, 2015
by Nhat Hung
View Album
https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6129054130316821889?banner=pwa
Play slideshow
Message from Nhat Hung:
DẠ TIỆC DẠ VŨ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 "HỘI THÂN HỮU QUẢNG ĐÀ" TẠI VIRGINIA TỐI MAR 21, 20915. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN.
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6129054130316821889&authkey=Gv1sRgCIH9z5ituOTpNw&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Hình Ảnh25 March 2015

Dạ tiệc Tân Niên của Hội Đồng Hương Quảng Trị

Posted by admin
Dạ tiệc Tân Niên của Hội Đồng Hương Quảng Trị.
Hình ảnh do Phóng Viên Quân Đội Trần Bữu Khánh thực hiện.

You are invited to view phong-vien quan-doi's photo album: DẠ TIỆC TÂN NIÊN CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ.

DẠ TIỆC TÂN NIÊN CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ.
HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ CHÀO XUÂN ẤT MÙI 2015 TẠI FORTUNE RESTAURANT, FALLS CHURCH VA. -
Mar 15, 2015
by phong-vien quan-doi
HÌNH ẢNH BUỔI DẠ TIỆC QUA ỐNG KÍNH CỦA CỰU PVQĐ.TRẦN BỬU-KHÁNH, TRƯỞNG BAN PHIM ẢNH CỤC TLC/TC.CTCT/QLVNCH.
View Album
Play slideshow
Contribute photos to this album
Message from phong-vien quan-doi:
THÂN KÍNH GỬI CH. BÙI MẠNH HÙNG ĐỂ TƯỜNG VÀ XIN ANH VUI LÒNG GIÚP PHỔ BIẾN.
CHÂN THÀNH CÁM ƠN CH,
B.KHÁNH.
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=101504568910372948896&target=ALBUM&id=6128911807429392545&authkey=Gv1sRgCJH2gYnVzOPq7AE&feat=email
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Cáo Phó24 March 2015

Cáo Phó Trung Tướng Đồng Văn Khuyên

Posted by admin
Kính chuyển đến Quý Vị, Qúy NT và CH...

Để tường, và tiện việc phân ưu, thăm viếng,

tiễn đưa Tr. Tướng Đồng Văn Khuyên đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Trân trọng.


BMH
Washington, D.C

Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen