Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Lễ Ngày Độc Lập (Independence Day): Ngày 4 Tháng 7 (July 4)

Thời tiết: Trời hôm nay & chiều nay với nhiệt độ cao nhất 90F/32C & âm u hay mưa đêm nay với gió lạnh Tây Tây Nam 16 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 70F/21C

Phỏng Vấn Gây Quỹ Diễn Hành Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2015

Thông Báo Gây Quỹ Diễn Hành Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2015

Văn phòng ông Terence R. McAuliffe, Thống Đốc Tiểu Bang Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Certification of Recognition from Governor Terence R. McAuliffe in recognizing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Commonwealth of Virginia

Văn Phòng bà Lisa C. Merkel, Thị Trưởng thành phố Herdon, Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Proclamation from Mayor Lisa C. Merkel in reconginzing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Town of Henrdon

Vietnamese American for America Independence Day 2015

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click drop down button (Bấm Nút) Playlist to select (Chọn) Video Clips

Miss Asia Pacific press conference 2015

Hình Ảnh04 July 2015

CỘNG ĐỒNG VN THAM DỰ DIỄN HÀNH MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ (JULY 4th, 2015) TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

Posted by admin

You are invited to view Nhat Hung's photo album: CỘNG ĐỒNG VN THAM DỰ DIỄN HÀNH MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ (JULY 4th, 2015) TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

CỘNG ĐỒNG VN THAM DỰ DIỄN HÀNH MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ (JULY 4th, 2015) TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

Jul 4, 2015by Nhat Hung
View Album
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6167810527376023857&authkey=Gv1sRgCJSThMW19PzqFw&feat=email
Play slideshow
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6167810527376023857&authkey=Gv1sRgCJSThMW19PzqFw&feat=email&mode=SLIDESHOW
Message from Nhat Hung:

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM THAM DỰ DIỄN HÀNH MỪNG ĐỘC LẬP HOA KỲ JULY 4th, 2015 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN.
NHẤT HÙNG

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6167810527376023857&authkey=Gv1sRgCJSThMW19PzqFw&feat=email

To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

Comments create pdf of this news item  printer friendly

Tin Tức03 July 2015

Banh Ta Deli.

Posted by admin
SOURCE: Banh Ta Deli

ADDRESS: 6783 Wilson Blvd, Falls Church, Virginia

PHONE: (703) 532-1069

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Bánh-Ta-deli-Bánh-mi-Anh-hong/1610181415902998
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Thông Báo02 July 2015

LivingSocial Bán Voucher Nhà Hàng Pho Bistro 10 Đồng Trị Giá 20 Đồng

Posted by admin
FYI,

Pho Bistro
$20 to Spend on Pho & More
You will find your 1 deal voucher attached to this email. Enjoy!

LivingSocial 4th of July Sale: Extra 20% Off Sitewide with coupon code "STARS20".

ttps://t.livingsocial.com/deals/1474104?ref=share-deal_pur_proc_email-copy_box-web-deals&rpi=195605576&rui=97953597

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen