Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Veterans Day (Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ): Ngày 11 Tháng 11 (November 11)

Thời tiết: Trời mưa hay âm u hôm nay và chiều nay với nhiệt độ cao nhất 50F/10C & đêm nay với gió lạnh Tây Bắc 10 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 24F/-4C

dienthoai.com: Giá Cả Điện Thoại

viethd.com: Giá Cả HD & HDTV

Fare Buzz

SecondSpin.com

Save an extra 25% off Jewelry at Ice

Blooms Today

2013 Grammy Nominees On Sale Now at fye.com While Supplies Last

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click Button hay Next hay Playlist Chọn Video Clips


Thông Báo25 November 2014

Nhân Dịp Ghỉ Lễ Tạ Ơn Các Trường Công Quận Fairfax Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Thứ Tư Ngày 26 Tháng 11

Posted by admin
FCPS – Đóng cửa hai giờ sớm hơn thường lệ ngày Thứ Tư, 26 Tháng 11A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Nhân dịp nghỉ lễ Tạ Ơn cuối tuần này, tất cả các trường của Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ cho học sinh ra về 2 giờ sớm hơn thường lệ vào ngày thứ tư, 26 tháng 11, 2014. Các lớp sẽ bắt đầu học lại vào ngày thứ hai, mùng 1, tháng 12.

Các Trường FCPS Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Thứ Tư, 26 tháng 11Tất cả các trường công lập Quận Fairfax sẽ đóng cửa sớm hai giờ vào Thứ Tư, 26 tháng 11, trong nỗ lực giúp các xe buýt trường tránh sự tắc nghẽn giao thông sẽ gia tăng trong dịp Lễ Tạ Ơn. Chính sách này đã có hiệu lực trong vài năm qua. Tổng Giám Đốc Học Vụ Karen Garza đã ban hành những hướng dẫn liên quan đến việc bãi học sớm sau đây.Thời biểu cho Head Start (Măng Non), vườn trẻ, các trung tâm học tập thay thế (alternative learning centers (ALC)), và các chương trình yểm trợ can giúp (intervention support programs (ISP)) sẽ được sửa đổi riêng rẽ và phối hợp giữa các thành viên điều hành và của bộ giao thông.Tất cả các lớp học khác sẽ bãi học hai giờ sớm hơn thời biểu thường lệ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.Một số sinh hoạt học đường đã được phê duyệt trước được phép tiến hành cách hạn chế, nhưng các xe buýt trễ thường lệ đều bị hoãn.Phòng Dịch Vụ Chuyên Chở sẽ liên lạc với từng trường để sắp xếp các giờ rước chính xác cho học sinh.Các khóa học nghề và kỹ thuật và các học viện sẽ bị hoãn cho tất cả học sinh nào được chuyên chở tới các học viện trung học, chương trình chuyên ngành, hay các địa điểm học ngoài-trường.Các chương trình giải trí sẽ tiến hành như đã ấn định.Những chương trình Giữ Trẻ Ở Tuổi Đi Học (School Age Child Care (SACC)) sẽ mở cho tới 6 giờ 15 tối hay cho tới khi đứa trẻ cuối cùng được rước.Trong năm học này, học sinh sẽ được tan trường hai giờ sớm hơn thường lệ vào ngày cuối cùng của mỗi học kỳ, và một ngày trước lễ Tạ Ơn và kỳ nghỉ đông.

Để xem niên biểu trường, xin vào trang http://www.fcps.edu/about/14-15cal.shtml
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Video Clips24 November 2014

Chương Trình 1175 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Posted by admin

Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1175 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức, thông báo là phần tin tức kinh tế và tài chánh cuối tuần và sau cùng là phóng sự Miss Asian Pacific 2014 tại Rockville Maryland.

1. Tin Tức : http://youtu.be/BEafpzBwBEo

2. PHóng Sự :http://youtu.be/HKNoBNwgWngPhúc THVN-HTĐ
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Cáo Phó23 November 2014

Cáo Phó Ông Nguyễn Minh Hoàng

Posted by admin
Theo nguồn tin tiếng Việt của Nhà Việt Nam

Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen