Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

St. Patrick's Day 2015 (Ngày Lễ Thánh 2015): Ngày 17 Tháng 3 (March 17, 2015)

Cherry Blossom Festival 2015 (Lễ Hội Hoa Anh Đào 2015): Ngày 20 Tháng 3 - Ngày 12 Tháng 4 (March 20 - April 12, 2015)

Cherry Blossom Peak Bloom Dates 2015 (Ngày Hoa Anh Đào Nở 2015): Ngày 11 Tháng 4 - Ngày 14 Tháng 4 (April 11 - April 14, 2015)

Thời tiết: Trời hôm nay và chiều nay với nhiệt độ cao nhất 30F/-1C & đêm nay với gió lạnh Tây Tây Bắc 17 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 13F/-11C

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click drop down button (Bấm Nút) Playlist to select (Chọn) Video Clips


Thông Báo06 March 2015

Toàn thể nhà trường và văn phòng của FCPS sẽ đóng cửa Thứ Sáu Ngày 6 tháng 3

Posted by admin


A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Toàn thể nhà trường và văn phòng hệ thống trường công Quận Fairfax sẽ đóng cửa ngày mai. Những sinh hoạt ở trường và trên cơ sở nhà trường sau đây sẽ bị hủy bỏ:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các chương trình sau giờ học bậc trung cấp
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPSCác trung tâm giữ trẻ ở tuổi đi học (School Age Child Care (SACC)) đều đóng cửa.
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Thông Báo05 March 2015

Toàn thể nhà trường và văn phòng của FCPS sẽ đóng cửa Thứ Năm Ngày 5 tháng 3

Posted by admin


A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Toàn thể nhà trường và văn phòng hệ thống trường công Quận Fairfax sẽ đóng cửa ngày mai. Những sinh hoạt ở trường và trên cơ sở nhà trường sau đây sẽ bị hủy bỏ:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các chương trình sau giờ học bậc trung cấp
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPSCác trung tâm giữ trẻ ở tuổi đi học (School Age Child Care (SACC)) đều đóng cửa.
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Tin Tức04 March 2015

Chương Trình 1189 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Posted by admin
Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1189 của THVN-HTĐ sau phần tin tức là phóng của Chợ Tết Cao Niên HTĐ được tổ chức tại Jeb Stuart HS FallsChurch Virginia và Phóng Sự đặc biệt vế Lễ Hội mừng Xuân của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia đã được tổ chức tại Jewish Community Center tại Richmond Virginia vào ngày 15/2/2015

1. Tin Tức : http://youtu.be/t53zYIaeHmY

2. Phóng Sự Đặc Biệt :http://youtu.be/UbLPt3WurOsPhúc THVN-HTĐ
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen