Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Lễ Ngày Lao Động (Labor Day): Ngày 7 Tháng 9 (September 7)

Thời tiết: Trời hôm nay & chiều nay với nhiệt độ cao nhất 90F/32C & âm u hay mưa đêm nay với gió lạnh Đông Nam 11 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 70F/21C

Biểu tình chống chương trình "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ" tại Trung Tâm John F. Kennedy Ngày Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Ứng Cử Viên Chương Nguyễn Kêu Gọi Giúp Đỡ Vận Động Bầu Cử Tại Nhà Việt Nam Trong Fairfax Hôm ngày 1 tháng 8 năm 2015

FYI ... Just a short video clip of Chuong Nguyen - a republican candidate for Delegate in the 87th District answered questions in Vietnamese to Vietnamese at Vietnamese Literary and Artistic Club of the Washington D.C. Metropolitan in Falls Church on Saturday, August 1, 2015.Ứng Cử Viên Chương Nguyễn trả lời cho những thắc mắc hay một số câu hỏi khi kêu gọi người Việt trong Cộng Đồng giúp đỡ vận động Bầu Cử tại Nhà Việt Nam trong Fairfax Hôm ngày 1 tháng 8 năm 2015

Posted by Mike Tri Do on Saturday, August 1, 2015

Speech of Congresswoman Barbara Comstock at a reception for Chuong Nguyen(A Republican Candidate for Delegate in the 87th District) at International Country Club in Fairfax county on Sunday July 26, 2015.

Chuong Nguyen (A Republican Candidate for Delegate in the 87th District) at International Country Club in Fairfax county on Sunday July 26, 2015.

Miss Vietnam DC's speech during press conference at Jack Binion’s Steak in Horseshoe Casino Baltimore

Posted by Mike Tri Do on Saturday, July 18, 2015

Miss Vietnam DC Press Conference

Registration: http://missvietnamdc.org/application/

Văn phòng ông Terence R. McAuliffe, Thống Đốc Tiểu Bang Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Certification of Recognition from Governor Terence R. McAuliffe in recognizing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Commonwealth of Virginia

Văn Phòng bà Lisa C. Merkel, Thị Trưởng thành phố Herdon, Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Proclamation from Mayor Lisa C. Merkel in reconginzing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Town of Henrdon

Vietnamese American for America Independence Day 2015

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click drop down button (Bấm Nút) Playlist to select (Chọn) Video Clips


Video Clips22 September 2015

Chương Trình 1216 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Posted by admin
Các Anh Chị,

Chương trình THVN-HTĐ lần thứ 1216 sau phần tin tức là phóng sư đặc biệt AASucccess về chương trình AASToday.

1. Tin Tức : https://youtu.be/goJ3KibzbkQ

2. Phỏng Vấn Đặc Biệt : https://youtu.be/zI8QZOHTMcY


Phúc THVN-HTĐ
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Thông Báo21 September 2015

Thông Cáo về Cuộc Biểu Tình Chống Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ

Posted by admin


Thông Cáo

về Cuộc Biểu Tình Chống Tập Cận Bình đến Hoa KỳKính thưa:

- Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo.

- Quý vị Chủ Tịch các Cộng Đồng, Tổ Chức, Hội đoàn.

- Quý Báo Giới, Truyền Thông Người Việt tại Hải Ngoại.

- Quý Đồng Hương khắp nơi,Kính thưa Quý Vị,Tập Cận Bình, lãnh tụ Trung Cộng và phái đoàn sẽ thăm Hoa Kỳ ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Francis rời Hoa Thịnh Đốn. Các cộng đồng Phi Luật Tân, Tây Tạng... cùng các tổ chức đấu tranh cho Nhân Quyền và Dân Chủ ở Trung Hoa Lục Địa sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trong ngày thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2015 khi Tập Cận Bình đến gặp Tổng Thống Obama tại tòa Bạch Ốc.Trước tin này, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại không thể ngồi yên khi một nhân vật cầm đầu một nước lớn đang cố chiếm lấy lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam đến Hoa Kỳ, nên sẽ tham gia cuộc biểu tình.

Và chúng ta cũng không thể chấp nhận chế độ độc tài toàn trị tại quốc nội, chà đạp nhân quyền, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, vơ vét tài sản quốc gia, đồng thời làm tay sai dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng, còn tồn tại.Cuộc biểu tình sẽ diễn raTừ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2015

Tại Công Viên Lafayette trước tòa Bạch Ốc, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.Mọi chi tiết liên quan đến cuộc biểu tình sẽ được loan báo trong một thời gian ngắn tiếp theo sau. Để cuộc biểu tình được thành công, chúng tôi kêu gọi tất cả Quý vị từ khắp nơi hưởng ứng, tham dự và vận động người về tham gia đông đảo, yểm trợ tinh thần lẫn vật chất và tiếp tay phổ biến rộng rãi sinh hoạt này.Trân trọng,

Chủ Tịch Cộng Đồng Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp

Đoàn Hữu Định Nguyễn Văn Tánh

ĐT: 703-475-6186 ĐT: 347-481-8283

CongdongthudoHTD@gmail.com Tanhnguyen1947@yahoo.com
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Thông Báo20 September 2015

Điện Văn Cho Các Phụ Huynh‏ Hệ Thống Trường Học Quận FCPS

Posted by admin
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Thưa quý Phụ Huynh,

Bắt đầu ngày 15 Tháng Chín, FCPS sẽ mở đầu điện văn về những tin nhắn khẩn cấp, kiểm danh, và thông tin liên lạc chủ yếu liên hệ đến việc giáo dục của (các) con em. Các điện văn sẽ được thêm cùng những tin nhắn Keep in Touch quý vị nhận được qua điện thơ.Chỉ những số điện thoại di động của phụ huynh được liệt kê trong phần mục thông tin liên lạc phụ huynh/giám hộ của mẫu phiếu thông tin liên lạc khẩn cấp và được ghi trong Hệ Thống Thông Tin Học Sinh sẽ nhận các điện văn. Các phụ huynh và giám hộ có thể cập nhật thông tin liên lạc bằng cách sử dụng đặc điểm weCare@school của FCPS 24-7 Learning.Điện văn sẽ đến từ một trong hai mã số ngắn, 23177 hay 63079, và sẽ đến đêm 15 Tháng Chín từ “BbConnect Notify Alerts for FCPS (BbConnect Báo những Cảnh Báo cho FCPS)”. Tin nhắn nầy là từ nơi cung cấp Blackboard Connect dịch vụ Keep in Touch, cho quý vị biết là hiện nay quý vị đăng ký nhận những cảnh báo từ FCPS. Nếu quý vị muốn nhận các điện văn, quý vị không cần phải làm gì hết. Nếu quý vị không muốn nhận các điện văn, hãy điện nhắn từ “STOP (NGỪNG LẠI)”. Nếu quý vị muốn tiếp tục nhận lại các điện văn đến điện thoại di động vào thời gian sau, hãy gởi điện văn tới 23177 hay 63079 những từ “SUBSCRIBE FCPS (ĐĂNG KÝ FCPS)”. Xin lưu ý những lệ phí về tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn có thể phải trả cho các điện văn tùy thuộc theo chương trình dịch vụ của điện thoại di động của quý vị.

Nếu quý vị đã nhận các điện văn từ FCPS trước đây qua sự đăng ký Keep in Touch Plus, quý vị có thể không nhận được nội dung thông báo vào ngày 15 Tháng Chín, vì điện thoại di động của quý vị đã được đăng ký nhận các tin nhắn từ FCPS. Nếu quý vị muốn xác nhận điện thoại di động được đăng ký nhận các tin nhắn, hãy gởi điện văn tới 23177 hay 63079 từ “HELP (GIÚP ĐỠ)”. BbConnect Notify Alerts sẽ gởi hồi âm với hiện trạng của sự đăng ký của quý vị.

Xin cám ơn quý vị.
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen