Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Labor Day (Ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ): Ngày 1 Tháng 9 (September 1)

Thời tiết: Trời nắng hay âm u hôm nay và chiều nay với nhiệt độ cao nhất 84F/29C & mưa hay âm u đêm nay với gió lạnh Tây Bac 13 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 71F/22C

dienthoai.com: Giá Cả Điện Thoại

viethd.com: Giá Cả HD & HDTV

Fare Buzz

SecondSpin.com

Save an extra 25% off Jewelry at Ice

Blooms Today

2013 Grammy Nominees On Sale Now at fye.com While Supplies Last

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click Button hay Next hay Playlist Chọn Video Clips

Video Clips22 September 2014

Chương Trình 1167 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Posted by admin
Các Anh Chị,

Đây là chương tr1nh lần thứ 1167 sau phần tin tức, thông báo về ngày bữa tiệc vinh danh quân nhân mỹ gốc Việt và lễ tảo mộ mùa thu cộng thêm buổi nói chuyện về Viet Museum củ Vũ Văn Lộc sẽ được tổ chức tại Nhà Hàng Harvest Moon thay vì ở trụ sở Hội Người Việt Cao Niên vào lúc 12:00 giờ trưa. Và sau cùng là phóng sự 35 năm thành lập giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia vào ngày 6-7 tháng 9 năm 2014.

1. Tin Tức : http://youtu.be/KJp9LfctErA

2. Phóng Sự : http://youtu.be/JQjTIM5hQrs


Phúc THVN-HTĐ
Comments create pdf of this news item  printer friendly

Hình Ảnh21 September 2014

Tinh Hoa Nước Việt 2014

Posted by admin
Courtesy of Mr. Phi Nguyen

Comments create pdf of this news item  printer friendly

Video Clips20 September 2014

Eden Center Tet Trung Thu Festival 2014

Posted by admin

Winners of Miss Vietnam DC 2014

http://youtu.be/WsJA6bPqQQ8

Announcement of winners from Miss Vietnam DC 2014

Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen