Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Lễ Ngày Tạ Ơn Hoa Kỳ 2015 (Thanksgiving Day 2015): Ngày 26 Tháng 11 (November 26)

Thời tiết: Trời buổi sáng & chiều nay với nhiệt độ cao nhất 57F/14C & âm u hay mưa đêm nay với gió lạnh Tây 7 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 41F/5C

Văn phòng ông Terence R. McAuliffe, Thống Đốc Tiểu Bang Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Certification of Recognition from Governor Terence R. McAuliffe in recognizing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Commonwealth of Virginia

Văn Phòng bà Lisa C. Merkel, Thị Trưởng thành phố Herdon, Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Proclamation from Mayor Lisa C. Merkel in reconginzing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Town of Henrdon

Vietnamese American for America Independence Day 2015

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click drop down button (Bấm Nút) Playlist to select (Chọn) Video Clips


Thông Báo16 November 2015

Cáo Bạch Tang Lễ của Hòa Thượng Thích Tâm Thọ.

Posted by admin
Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH.....

Cáo Bạch Tang Lễ của Hòa Thượng Thích Tâm Thọ,
vào ngày Thứ Hai, 16 Tháng 11, 2015...

Để Quý Vị đươc tường và tham dự...
tiển đưa cố Hòa Thượng đến nơi an nghĩ cuối cùng.


Trân trọng...


BMH
Washington, D.C

Comments create pdf of this news item  printer friendly

Thông Báo14 November 2015

Hòa Thượng Thích Tâm Thọ viên tịch

Posted by admin
Thông Báo Tin Buồn

Chúng tôi vừa nhận tin buồn (sơ khởi):

Hòa Thượng Thích Tâm Thọ,

Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn,

đã viên tịch sáng hôm nay, Thứ Tư, ngày 11 tháng 11, 2015..

Chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau.

Trân trọng thông báo để Quý Vị được tường ...

Xin hiệp tâm cầu nguyện cho hương linh Hòa Thượng
sớm được yên nghĩ nơi cỏi Niết Bàn..BMH
Washington, D.C
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen