Welcome to Washington D.C. website in Vietnamese Language.
Xin chào quý vị vào trang nhà Hoa Thịnh Ðốn - Thủ Ðô Hoa Kỳ

Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day): Ngày 25 Tháng 5 (May 25)

Thời tiết: Trời âm u hay mưa hôm nay & chiều nay với nhiệt độ cao nhất 60F/15C đêm nay với gió lạnh Tây Tây Nam 16 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 46F/13C

Văn phòng ông Terence R. McAuliffe, Thống Đốc Tiểu Bang Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Certification of Recognition from Governor Terence R. McAuliffe in recognizing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Commonwealth of Virginia

Văn Phòng bà Lisa C. Merkel, Thị Trưởng thành phố Herdon, Virginia: Bản Nghị Quyết Công Nhận Tháng Tư Đen ngày 30-4-1975

Proclamation from Mayor Lisa C. Merkel in reconginzing 4/30/2015 as Vietnamese Remembrance Day in the Town of Henrdon

Vietnamese American for America Independence Day 2015

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

Sử Dụng Tìm Kiếm Bài Cũ Trong hoathinhdon.net

Click drop down button (Bấm Nút) Playlist to select (Chọn) Video Clips

Miss Asia Pacific press conference 2015

Hình Ảnh25 May 2015

Phóng Sự Hình Ảnh Diễn Hành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong thứ Hai 25/5/2015 Tại Hoa Thịnh Đốn

Posted by admin

You are invited to view Nhat Hung's photo album: LIÊN HỘI CỰU CS VNCH VÙNG HTĐ & PHỤ CẬN CÙNG CỘNG ĐỒNG VN THAM DỰ DIỄN HÀNH "MEMORIAL DAY 2015"

LIÊN HỘI CỰU CS VNCH VÙNG HTĐ & PHỤ CẬN CÙNG CỘNG ĐỒNG VN THAM DỰ DIỄN HÀNH "MEMORIAL DAY 2015"
May 26, 2015

by Nhat Hung

View Album
https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6153035858402688321?banner=pwa
Play slideshow
Message from Nhat Hung:
LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH VÙNG HTĐ VÀ PHỤ CẬN CÙNG CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HTĐ THAM DỰ DIỄN HÀNH "LỄ TƯỞNG NIỆM CHIẾN SỈ TRẬN VONG" CỦA HOA KỲ TRONG NGÀY MEMORIAL DAY 26/ 05/ 2015 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN.

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6153035858402688321&authkey=Gv1sRgCM6Nhb--pvDbJg&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

Comments create pdf of this news item  printer friendly

Hình Ảnh24 May 2015

Lễ Thanh Minh Tảo Mộ Tại Nghĩa Trang Lạc Cảnh Viên Trong Cedar Hill Cemetary

Posted by admin
Courtesy of Mr. Nguyen Mau Trinh

Nghĩa-trang "Lạc Cảnh Viên" của Hội Cao Niên với 95 ngôi mộ đầu tiên được thăm viếng, cầu-siêu, làm sạch ... ngọn cỏ bên đường, Thứ Bảy vừa qua.

11 giờ Thứ Bảy ngày 9 tháng : lễ Thanh Minh tảo mộ tại nghĩa-trang Lạc Cảnh Viên -trong Cedar Hill Cemetary, 4111 Pennsylvania Ave, Suitland, MD 20746.
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  

Theme by Xen